Marika Ganito Na Pala Ang Pag-Ibig

Kumakatok… sa dibdib

Ito na ba ang pag-ibig

Nalilito nababaliw

Di mapanatag ang damdamin

At hindi napapansin

Takbo ng oras sa tuwing

Ikaw ay kasama

Walang ibang ligaya

Ganito na pala ang pag-ibig

Ala-ala ka sa araw gabi

Sa pagtulog ko at sa paggising

Laman ka ng bawat dalangin

At ikaw ang hangad

Nitong pusong sabik

At labis ngang nagmamahal

Sa isang iglap lang

Ay nahulog na nga

Ganito ganito

Ganito na pala ang pag-ibig

Hinahangad muli’t muli

Dito ka lang sa king tabi

Inaasam na marinig

Sabihin mong may pagtingin

At hindi napapansin

Takbo ng oras sa tuwing

Ikaw ay kasama

Walang ibang ligaya

Ganito na pala ang pag-ibig

Ala-ala ka sa araw gabi

Sa pagtulog ko at sa paggising

Laman ka ng bawat dalangin

At ikaw ang hangad

Nitong pusong sabik

At labis ngang nagmamahal

Sa isang iglap lang

Ay nahulog na nga

Ganito ganito

Ganito na pala ang pag-ibig

Ganito na pala ang pag-ibig

Ala-ala ka sa araw gabi

Sa pagtulog ko at sa paggising

Laman ka ng bawat dalangin

At ikaw ang hangad

Nitong pusong sabik

At labis ngang nagmamahal

Sa isang iglap lang

Ay nahulog na nga

Ganito ganito

Ganito na pala ang pag-ibig